AUSTRIA

In jos

AUSTRIA

Mesaj  Vizitato la data de Sam Feb 16, 2008 4:33 pm

Austria
Denumirea oficială: Republica Austria
Capitala: Viena / Wien (l,5 mil. loc.)
Limba oficială: germana
Suprafața: 84.000 km2
Locuitori: 8 mil, (95 loc. / km2)
Religia: catolicism 80%; protestantism
Moneda: șilingul
Forma de guvernământ: republică
Ziua națională: 26 octombrie

Geografia: A. este așezată în Europa Centrală (pe cursul mijlociu al Dunării). Limite: Germania, Cehia (N), Slovacia, Ungaria (E), Slovenia, Italia (S), Elveția, Liechtenstein (V).

G. fizică: A. este o țară alpină, cu o alt. medie de l000 m. Cca. 70% din terit. este acoperit de Înălțimile Austriei Prealpine și de lanțurile Alpilor Orientali sau Alpii Austrieci (alt. max. vr. Grossglockner, 3793 m), care mai păstrează ghețari. Aceștia se împart în: Alpii Calcaroși Nordici, Alpii Centrali și Alpii Calcaroși Sudici, cu văi longitudinale adânci (ale cursurilor de apă: Inn, Enns, Mur, Drava). Între Dunăre și Alpi este un platou îngust cu alt. De 305-6l0 m. În N. Dunării sunt câmpii și coline cu pădurile boemiene. Extremul estic este un teren jos, care întâlnește câmpia ungară. Rețea hidrografică bogată, colectată de Dunăre (360 km pe terit. A.). Apele au debit bogat, alimentat de zăpezi și ghețari, un bogat potențial energetic. Numeroase lacuri glaciare (în munți în extremul estic și vestic): Constanța / Bodensee în NV, Neusiedler, în NE.

Clima: este temperat-continentală, predominant alpină; cu precipitații bogate, iarna înghețul durând 4-5 luni, verile răcoroase (2l˚C). Temp. medie anuală: -3˚C iarna, l8˚C vara. Precipitații: 7l0 mm/an. În zonele joase este un climat temperat de tranziție cu ierni mai blânde și veri mai călduroase.

Floră și faună: A. are munți împăduriți, caracteristici zonei centrale a Europei: păduri de foioase (fag, stejar), care în zona muntoasă se continuă cu conifere și vegetație alpină (pășuni). Vegetație de stepă în câmpie. Fauna: jderul, lupul, vulpea, cerbul, căprioara, capra neagră, păsări cântătoare; în câmpie, rozătoare: iepurele, hârciogul, popândăul etc.

Populația: este în majoritate formată din austrieci (de origine germană); minorități naționale: unguri, sloveni, croați. Concentrarea maximă a pop. în N țării: 35% din pop. activează în ind. și 8% în agric. Rata natalității: ll,4‰; a mortalității: l0,l‰. Rata pop. urbane: 55%.

Resurse și economie
: A. are o economie echilibrată d.p.d.v. industrial și avansată prin: valorificarea resurselor naturale, dezvoltarea turismului și a transportului, tradiție meșteșugărească; înaltă calificare a forței de muncă. Agric. avansată are tradiție în folosirea hidroenergiei. Creșterea bovinelor domină pe versantele văilor alpine. Se cultivă: grâu, sfeclă de zahăr, orz, porumb. Turismul, foarte activ (peisaje, ape termale, stațiuni pentru sport alpin), antrenează și zone altădată izolate (Tyrolul, Vorarlberg); ocupă primul loc printre țările OCDE. Industria este diversificată: siderurgie, metalurgie neferoasă, textilă, electronică, mașini utilaje, aluminiu, a lemnului și celulozei, chimică, sticlărie, porțelan, încălțăminte, artizanală.

Transporturi și comunicații
: A. are căi ferate electrificate în cea mai bună parte; multe tuneluri în Alpi, care ușurează circulația. Dunărea este o importantă cale de transport pe apă. Aeroport la Viena.

Orașe: Viena, cap. țării, unul din cele mai frumoase orașe ale Europei, important centru cultural, turistic și industrial; Graz (SE), nod de comunicații, centru ind. și cultural; Linz, port pe Dunăre în N, centru ind.; Salzburg (NV), orașul festivalurilor internaționale; Innsbruck (turism, sporturi iarnă). Universități în Viena, Graz (din sec. XVI), Innsbruck.

Istoria
: În antichitate pe terit. A. trăiau celții pe care i-au cucerit romanii (l5 î. Hr.) organizând provinciile Raetia, Noricum, Pannonia; invazia vandalilor, vizigoților, hunilor (sec. V d. Hr.); terit. locuit de germani, avari, slavi (sec. V-VI). Carol cel Mare îi învinge pe avari (795) și întemeiază Marka de Est (803) viitorul Osterreich. În 955 Otto I îi respinge pe maghiari. Terit. A. este domeniul Habsburgilor (l274-l9l8) care devin și regi ai Italiei și împărați ai Sfântului Imperiu Roman (l438-l806). Habsburgii stăpânesc în sec. XVI un stat multi-național (Bohemia, Moravia, Silezia, Ungaria Occidentală. În urma ofensivei antiotomane (l683-99) Imp. Habsburgic se întinde asupra Ungariei, Transilvaniei, Sloveniei și Croației (parțial), a Banatului (l7l8). Imp. se reformează sub Maria Terezia (l740-80) și Franz Iosif (l780-90), sub un absolutism luminat. Francisc I rămâne doar Împărat al Austriei (l806); conduce coaliția împotriva Franței napoleoniene, Imp. Habsburgic iese slăbit din războaiele cu Franța, după revoluția din l848 și conflictul cu Italia (l859) și Prusia (l866); nu mai poate rămâne în fruntea Confederației Germane și în l867 prin pactul dualist ia naștere Imp. Austro-Ungar, un imperiu multinațional (germani, unguri, cehi, polonezi, sârbi, croați, români, italieni. În l879 Imp. Habsburgic pune bazele Triplei Alianțe (cu Germania). În l9l4 prințul moștenitor al tronului A., Franz Ferdinand, este asasinat la Sarajevo, fapt ce conduce la declanșarea primului război mondial după care Imp. Austro-Ungar se destramă; Carol I de Habsburg abdică și este proclamată Republica A., stat federal redus la actualul teritoriu. Prin Constituția din l920 Austria declară neutralitatea ca principiu de stat. În l938 A. este ocupată de Hitler și anexată Germaniei. În l945 este eliberată de trupele aliate și proclamată a doua republică; în l955 își restabilește suveranitatea. Parlamentul votează Legea Constituțională asupra neutralității permanente a statului.

Statul: este republică parlamentară, stat federal, potrivit Legii Constituționale din l955. Puterea legislativă este exercitată de Adunarea Federală (Consiliul Federal — Bundesrat și Consiliul Național — Nationalrat); cea executivă, de guvernul federal, condus de liderul partidului majoritar din Consiliul Național. Membri Consiliului Federal sunt aleși de către adunările legislative ale provinciilor. Președintele este ales prin vot direct. Multipartitism.


Vizitato
Vizitator


Sus In jos

Harta:AUSTRIA

Mesaj  Vizitato la data de Sam Mar 08, 2008 6:04 pm


Vizitato
Vizitator


Sus In jos

Steag:AUSTRIA

Mesaj  Vizitato la data de Dum Mar 16, 2008 8:34 pm


Vizitato
Vizitator


Sus In jos

Re: AUSTRIA

Mesaj  Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum