MAREA BRITANIE

In jos

MAREA BRITANIE

Mesaj  Vizitato la data de Mier Feb 20, 2008 6:33 pm

Marea Britanie
Denumirea oficială: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Capitala: Londra / London (6,7 mil. loc.)
Limba oficială: engleza
Suprafața: 243.500 km2
Locuitori: 57,5 mil. (235 loc./km2)
Religia: anglicanism, metodism, presbiterianism (cca. 90%); catolicism (cca. 7%)
Moneda: lira sterlină
Forma de guvernământ: monarhie constituțională
Ziua națională: 15 iunie

Geografie: M. B. este un stat insular în Europa Occidentală (NV). Regatul Unit cuprinde: Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord (cu Irlanda de Sud sau Republica Irlanda, aceste regiuni formează insulele britanice); insule de diferite mărimi în Oc. Atlantic și mările din jur. Limite: M. Nordului (N și E), M. Mânecii (S), Oc. Atlantic, M. Irlandei, Irlanda (V).

G. fizică: Țărmurile M. B. sunt crestate puternic, cu fiorduri înalte, stâncoase, sau golfuri joase, nisipoase; estuare adânci. Relieful este constituit din munți vechi tociți, din câmpii fluviale și litorale. În N, în Scoția, munții au aspect de podiș: Munții Caledoniei (sau Munții Scoției de N) despărțiți de restul terit. prin Canalul Caledonian; Munții Grampiani cu vf. Nevis, 1.343 m alt. max.; Munții Scoției de S; Anglia: Munții Penini (Pennine Chaine); în ~'ara Galilor, în vest: Munții Cambrieni. În S și E Angliei, câmpia sedimentară, Câmpia Londrei. Relieful Irlandei de Nord este alcătuit din masive granitice, de mică alt. și câmpii înguste de coastă; în centru, o depresiune. Apele sunt scurte dar cu un debit mare; sunt legate printr-un sistem de canale: Tamisa/Thames (E), Trent (E), Severn (V) care se varsă în G. Bristol. Tamisa ca și Trentul se varsă în M. Nordului printr-un estuar adânc. În timpul fluxului vasele pătrund din ocean până la Londra. Lacuri: în Scoția: L. Ners, L. Lomond; în Irlanda de Nord: L. Neagh, L. Erne.

Clima: este temperat-oceanică, influențată de vânturile din vest și de curentul cald din Atlanticul de N (Gulf Stream). Iernile sunt blânde, cu precipitații bogate, veri cu temp. moderate. Zăpezile sunt obișnuite în N, în Scoția. Cețurile amestecate cu fumul industrial creau în trecut temutul „smog", dăunător sănătății, azi inexistent.

Floră și faună: M. B, este una din țările cele mai despădurite din Europa. Pădurile de fag, stejar, frasin etc. au fost tăiate aproape cu totul; mai sunt pâlcuri (parcuri). Se întind pășuni cu ierburi mari, suculente (landă). Fauna săracă în mamifere; bogată în păsări și pești.

Populația: M. B. are o populație numeroasă. Majoritatea sunt englezi cca. 80%; scoțieni, galezi (în țara Galilor/Wales), irlandezi (în Ulster) concentrarea max. în Anglia: Londra și zona aferentă, Midlans; Lancashire, în reg. joasă a Scoției, SE țării Galilor. 25% din pop. activă lucrează în ind. prelucrătoare și numai 2,3% din pop. activă în agric. Rata natalității: 12,9‰; a mortalității: 10,9‰. Rata pop. urbane: 89%.

Resurse și economie: M. B. are una din cele mai dezvoltate econ. de pe glob; o mare putere industrială; ind. diversificată: siderurgică (importă minereu de fier din Suedia, Canada, Brazilia); constr. de mașini (autovehicule, nave maritime, avioane etc.); petrochimie, textilă (bumbac, lână; bumbac importat din India, SUA, Sudan; lână din Australia, Noua Zeelandă; Rep. Africa de Sud, Argentina). Industria extractivă a petrolului (din M. Nordului); cea carboniferă tradițională (huilă: în Wales, centrul și nord-estul Angliei, Scoția, la Glasgow); mobilă; îmbrăcăminte; ind. alimentară, băuturi; centrale nucleare. Rezerve mari de resurse min.: huilă, antracit, plumb, zinc, cositor, sare; mari rezerve de petrol (exportă) și gaze naturale (în M. Nordului). Agric. este intensivă. Se cultivă cereale: orz (printre primii producători mondiali), grâu, secară, ovăz; sfeclă de zahăr, cartofi, pomi fructiferi, leguminoase, plante furajere. Creșterea animalelor: ovine (locul I în Europa) și bovine (în ultimii ani șeptelul bovinelor a fost infestat cu un virus, declanșând boala „vacilor nebune" se pare fatală pentru om. M. B. a fost supusă unui adevărat embargou. Serviciile sunt foarte dezvoltate (comerțul, turismul, băncile) și joacă un rol important. În anul 1990 economia stagnează și lira suferă o depreciere.

Transporturi și comunicații: Rețeaua de căi ferate, căi rutiere, autostrăzi este dezvoltată ,i dotată. Aeroporturi la: Londra, Crawley, Luton, Birmingham, Manchester, Newcastle, Ayr, Glasgow, Edinburgh, Belfast.

Orașe: Birmingham, Glasgow, Leeds, Shefield, Liverpool (port), Bradford, Manchester, Edinburgh, Bristol (port), Belfast, Coventry, Dover (port). Cca. 42 de universități, cele mai vechi fiind Oxford, Cambridge și Sf. Andrews.

Istoria: Terit. M. B. a fost colonizat cu triburi celtice venite de pe continent pe la mij. mileniului I î. Hr. Între anii 43 și 410, o parte a Angliei este transformată în provincie romană (Britania). În sec. V-VI terit. Angliei este cucerit de triburile anglilor; iuților și saxonilor care încep să se organizeze statal; în sec. VII se răspândește creștinismul. Anglii și saxoni se unesc în lupta împotriva vikingilor (danezi) (sec. IX-XI). În 1066 Wilhelm Cuceritorul, în fruntea normanzilor îl înfrânge pe regele anglo-saxon Harold II în bătălia de la Hastinys. În 1215 este impusă Magna Charta Libertaturn, ca expresie a drepturilor nobilimii, îngrădind puterea monarhului. În 1265 prima adunare pe stări (embrionul Camerei Comunelor din Parlamentul de astăzi) pentru a discuta impozitele ce trebuie plătite statului. Răzb. de 100 de ani (început în 1337) se încheie în 1453, când Anglia pierde teritoriile din Franța care erau posesiuni ale dinastiei Plantagenet. „Războiul celor două roze" (1455-1485) între casa de Lancaster și cea de York aduce la conducerea statului dinastia Tudorilor (1485-1603). În sec. XVI Reforma este biruitoare; suveranul devine cap al bisericii (biserica anglicană); Elisabeta I (1557-1603) creează puterea maritimă a Angliei. În 1588 se luptă cu Invincibila Arrnada, flota spaniolă a lui Filip II, și o învinge. F. Drake și W. Raleigh, navigatori, deschid drumul colonizării engleze. M.B. are hegemonia mărilor. În 1642-1649, revolta parlamentului continuată sub conducerea personală a lui Oliver Cromwell; regele Carol I este executat. După ce supune Irlanda catolică și Scoția fidelă Stuarților, Cromwell instaurează Republica creează Commonwealth-ul (1649). În 1660, restaurarea monarhiei (regele Carol II). Urmează perioada de conflict cu parlamentul. Parlamentul oferă coroana Mariei II Stuart și soțului ei Wilhelrn III de Orania, obligați să garanteze drepturi politice pe care națiunea le câștigase (Bill of Rights) în 1689; astfel se fondează monarhia parlamentară britanică. Libertățile tradiționale sunt consolidate; tendințele protestante se accentuează. În 1707 Scoția se unește cu Anglia (au Parlament, rege și monedă comune) în Regatul Unit al Marii Britanii (din 1801: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei). 1756-1763: războiul de 7 ani în urma căruia Marea Britanie câștigă, în detrimentul Franței, Canada și India, prin Tratatul de la Paris (1763). La sfârșitul sec. XVIII M. B. începe colonizarea Australiei; are factorii în Africa. În 1775-1783, se ridică coloniile americane; ca urmare a Războiului de independență sunt recunoscute Statele Unite ale Americii. Lupta M. B. împotriva Franței revoluționare și apoi napoleoniene (victoria de la Waterloo, 1815). M. B. devine cea mai importantă putere industrială și colonială a lumii sub regina Victoria (1837-1901). Prin cele două războaie ale Opiumului din 1840-1842 și 1856-1860, M. B. forțează China să-și deschidă granițele pentru comerț: în 1875 M.B. are controlul asupra Suezului. În 1876, regina Victoria este proclamată împărăteasă a Indiei; în 1878 M. B. ocupă Ciprul, în 1882, Egiptul, în 1902 Birmania și Rep. Bură din Africa de Sud: Mișcarea sindicală ia amploare. În 1904, Antanta Cordială cu Franța și cu Rusia (1907), opunându-se intereselor Puterilor Centrale (Germania și Austro-Ungaria). După primul război mondial, în 1919, M. B. obține coloniile germane din Africa de Est, Togo și Camerun; totodată obține sub mandat fostele Provincii ale Imp. Otoman: Palestina, Transiordania și Iracul. În 1921, M. B. recunoaște statul Irlandei (Eire); Irlanda devine dominion. În 1931 este creat Commonwealth-ul Națiunilor (din foste colonii): Australia, Noua Zeelandă, Uniunea Sud-Africană, Canada; mai târziu intră: India (1947), Ceylon (1948), din 1972 cu numele de Sri Lanka, Ghana (1957), Nigeria (1960), Cipru (1961), Sierra-Leone (1961), Jamaica (1962), Trinidat și Tobago (1962), Uganda (1962), Malaysia (1963), Kenya (1973), Tanzania (1964), Malawi (1964), Malta (1964), Zambia (1964), Gambia (1965), Singapore (1965), Guyana (1966), Botswana (1966), Lesotho (1966), Barbados (1966), Mauritius (1968), Swaziland (1968), Tonga (1970), Fiji (1970), Samoa de Vest (1970) și Bangladesh (1972). În 1938 M. B. participă la Acordul de la Munchen, încercând să salveze pacea. In 3 septembrie 1939 M. B. declară război Germaniei și în decembrie 1941, este atacată în posesiunile sale asiatice de Japonia. În 1940, după ce Germania invadează Polonia, Danemarca, Norvegia, Olanda și Belgia, Chamberlain (prim-ministrul) se retrage în favoarea lui Churchil, care va conduce coaliția guvernamentală până în 1945, promovând o politică de rezistență ce va duce M.B. la victorie. M. B. pierde în cea de-a doua conflagrație mondială 400.000 de vieți și treptat imperiul său colonial se prăbușește. Apropierea de SUA din timpul războiului se continuă și după război. În 1968 se publică legea împotriva discriminării rasiale, etnice și naționale. Este abolită pedeapsa cu moartea (1969). În 1971 trupele britanice se retrag la Est de Suez, în 1973 devine membră CEE. Se impune sistemul metric european. În 1975 se organizează primul plebiscit în M: B. și se confirmă prin vot acceptarea britanicilor a orientării spre Europa. Șomajul și imigrația din țările Commonwealth-ului devin probleme dificile. Margaret Thatcher, „Femeia de Fier”, numită de trei ori consecutiv prim-ministru (1979-1990), aplică un program ferm de reducere a rolului statului în econ. și societate; încurajarea liberei inițiative particulare. În 1982 M. B. are o confruntare armată cu Argentina pentru ins. Falkland (Malvine) din care iese victorioasă. După 1992, o puternică opoziție a britanicilor la integrarea europeană. În 1993 tratatul de la Maastricht este ratificat după o grea dezbatere în Parlament. În 1997 câștigă alegerile Partidul Laburist.

Statul: este monarhie constituțională, regat ereditar, conform „Constituției Organice” - o serie de convenții, de tradiții, de precedente etc. Conform principiului „regele domnește dar nu guvernează”, monarhul are un rol extrem de discret în viața politică, limitându-se de obicei la transmiterea de mesaje, dar un rol important în viața publică simbolizând unitatea statului și a națiunii. Puterea legislativă este exercitată de Parlament (Camera Comunelor și Camera Lorzilor);. mandat pe 5 ani pentru Camera Comunelor; în Camera Lorzilor sunt membri de drept lorzii regatului; cea executivă este exercitată de un cabinet condus de liderul partidului majoritar din Camera Comunelor. Multipartitism.


Vizitato
Vizitator


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum